Το Instagram συμβουλεύει μερικά προφίλ για το πόσο συχνά να δημοσιεύουν, δείχνοντάς τους το τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου.

By |March 9th, 2021|

Το Instagram τους τελευταίους μήνες έχει μοιραστεί ιδιωτικά συγκεκριμένες οδηγίες με ορισμένα προφίλς σχετικά με [...]

Το Instagram συμβουλεύει μερικά προφίλ για το πόσο συχνά να δημοσιεύουν, δείχνοντάς τους το τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου.

By |March 9th, 2021|

Το Instagram τους τελευταίους μήνες έχει μοιραστεί ιδιωτικά συγκεκριμένες οδηγίες με ορισμένα προφίλς σχετικά με [...]